ITP OpenIR

作者:周善贵

 
   排序方式:
Influence of octupole deformation and orientation on the potential energy surface in the di-nuclear system model [期刊论文]
CHINESE PHYSICS C, 2010, 卷号: 34, 期号: 10, 页码: 1615-1621
Wang Nan; Zhou Shan-Gui; Zhao En-Guang; Scheid, W.; Wang, N , Shenzhen Univ, Coll Phys, Shenzhen 518060, Peoples R China
  |  浏览/下载:2/0
 
Isomeric states in heavy nuclei [期刊论文]
PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI, 2010, 卷号: 41, 期号: 7, 页码: 1101-1104
Adamian, G. G.; Antonenko, N. V.; Malov, L. A.; Lu, B. N.; Zhou, S. G.; Scheid, W.; Adamian, GG , Joint Inst Nucl Res, Dubna 141980, Russia
  |  浏览/下载:2/0
 
Single-particle resonances in a deformed Dirac equation [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2010, 卷号: 81, 期号: 3, 页码: -
Li, Z. P.; Meng, J.; Zhang, Y.; Zhou, S. G.; Savushkin, L. N.; Li, ZP , Peking Univ, Sch Phys, State Key Lab Nucl Phys & Technol, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
Neutron halo in deformed nuclei [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2010, 卷号: 82, 期号: 1, 页码: -
Zhou, Shan-Gui; Meng, Jie; Ring, P.; Zhao, En-Guang; Zhou, SG , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Key Lab Frontiers Theoret Phys, Beijing 100190, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
A NEW BARRIER PENETRATION FORMULA AND ITS APPLICATION TO alpha-DECAY HALF-LIVES [期刊论文]
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS, 2010, 卷号: 19, 期号: 3, 页码: 359-370
Li, Lu-Lu; Zhou, Shan-Gui; Zhao, En-Guang; Scheid, Werner; Li, LL , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Key Lab Frontiers Theoret Phys, Beijing 100190, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
Isospin-dependent pairing interaction from nuclear matter calculations [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2010, 卷号: 81, 期号: 4, 页码: -
Zhang, S. S.; Cao, L. G.; Lombardo, U.; Zhao, E. G.; Zhou, S. G.; Zhang, SS , Beihang Univ, Sch Phys & Nucl Energy Engn, Beijing 100191, Peoples R China
  |  浏览/下载:1/0
 
A spherical-box approach for resonances in the presence of the Coulomb interaction [期刊论文]
JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 2009, 卷号: 42, 期号: 24, 页码: -
Zhou, Shan-Gui; Meng, Jie; Zhao, En-Guang; Zhou, SG , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Key Lab Frontiers Theoret Phys, Beijing 100190, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
Editorial [期刊论文]
SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2009, 卷号: 52, 期号: 10, 页码: 1449-1451
Meng Jie; Liu Yuxin; Zhou ShanGui; Meng, J , Peking Univ, Sch Phys, Beijing, Peoples R China
  |  浏览/下载:1/0
 
Structure change of (156)Yb at high-spin states [期刊论文]
CHINESE PHYSICS C, 2009, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 148-150
Hua Hui; Li Zhong-Yu; Wang Shou-Yu; Meng Jie; Li Zhi-Huan; Li Xiang-Qing; Xu Fu-Rong; Liu Hong-Liang; Zhang Shuang-Quan; Zhou Shan-Gui; Ye Yan-Lin; Jiang Dong-Xing; Zheng Tao; Zhu Li-Hua; Wu Xiao-Guang; Li Guang-Sheng; He Chuang-Ye; Ma Li-Ying; Lu Fei; Fan Feng-Ying; Han Li-Ying; Wang He; Xiao Jun; Li Xue-Qin; Chen Dong; Feng Xiao; Lou Jian-Lin; Liu Ying; Hao Xin; Pan Bo; Li Li-Hua; Hua, H , Peking Univ, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:4/0
 
A Light-Cone QCD Inspired Effective Hamiltonian Model with SU(3) Flavor Mixing [期刊论文]
CHINESE PHYSICS LETTERS, 2009, 卷号: 26, 期号: 4, 页码: -
Guo Xiao-Bo; Tao Jun; Li Lei; Zhou Shan-Gui; Wang Shun-Jin; Guo, XB , Sichuan Univ, Sch Phys & Technol, Ctr Theoret Phys, Chengdu 610064, Peoples R China
  |  浏览/下载:1/0
 
Isospin splitting of the nucleon-nucleus optical potential [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2009, 卷号: 80, 期号: 6, 页码: -
Li, L. L.; Li, Z. H.; Zhao, E. G.; Zhou, S. G.; Zuo, W.; Bonaccorso, A.; Lombardo, U.; Li, LL , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100190, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
Decomposition of the equation of state of asymmetric nuclear matter into different spin-isospin channels [期刊论文]
CHINESE PHYSICS C, 2009, 卷号: 33, 期号: 7, 页码: 547-551
Zuo Wei; Zhou Shan-Gui; Li Jun-Qing; Zhao En-Guang; Scheid, W.; Zuo, W , Chinese Acad Sci, Inst Modern Phys, Lanzhou 730000, Peoples R China
  |  浏览/下载:2/0
 
THE ISOTOPIC AND NUCLEAR ORIENTATION EFFECTS ON THE PRODUCTION OF SUPER-HEAVY ELEMENTS [期刊论文]
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS E-NUCLEAR PHYSICS, 2008, 卷号: 17, 期号: 9, 页码: 1937-1944
Zhao, E. G.; Wang, N.; Feng, Z. Q.; Li, J. Q.; Zhou, S. G.; Scheid, W.; Zhao, EG , Chinese Acad Sci, Inst Theoret Phys, Beijing 100080, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
High-spin states in (156)Yb and structure evolutions at large angular momenta in even-A Yb isotopes [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2008, 卷号: 77, 期号: 6, 页码: -
Li, Z. Y.; Hua, H.; Wang, S. Y.; Meng, J.; Li, Z. H.; Li, X. Q.; Xu, F. R.; Liu, H. L.; Zhang, S. Q.; Ye, Y. L.; Jiang, D. X.; Zheng, T.; Ma, L. Y.; Lu, F.; Fan, F. Y.; Han, L. Y.; Wang, H.; Xiao, J.; Chen, D.; Fang, X.; Lou, J. L.; Zhou, S. G.; Zhu, L. H.; Wu, X. G.; Li, G. S.; He, C. Y.; Liu, Y.; Hao, X.; Pan, B.; Li, L. H.; Li, ZY , Peking Univ, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:3/0
 
Real stabilization method for nuclear single-particle resonances [期刊论文]
PHYSICAL REVIEW C, 2008, 卷号: 77, 期号: 1, 页码: -
Zhang, Li; Zhou, Shan-Gui; Meng, Jie; Zhao, En-Guang; Zhao, EG , Peking Univ, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
A light-cone QCD inspired effective Hamiltonian model for pseudoscalar and scalar mesons [期刊论文]
CHINESE PHYSICS LETTERS, 2008, 卷号: 25, 期号: 9, 页码: 3185-3187
Tao Jun; Li Lei; Zhou Shan-Gui; Wang Shun-Jin; Tao, J , Sichuan Univ, Sch Phys & Technol, Ctr Theoret Phys, Chengdu 610064, Peoples R China
  |  浏览/下载:1/0
 
Exploration of pseudospin symmetry in the resonant states [期刊论文]
CHINESE PHYSICS LETTERS, 2007, 卷号: 24, 期号: 5, 页码: 1199-1202
Zhang Shi-Sheng; Sun Bao-Hua; Zhou Shan-Gui; Zhang, SS , Beihang Univ, Sch Sci, Dept Phys, Beijing 100083, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
Real stabilization method for single particle resonances [期刊论文]
ACTA PHYSICA SINICA, 2007, 卷号: 56, 期号: 7, 页码: 3839-3844
Zhang Li; Zhou Shan-Gui; Meng Jie; Zhao En-Guang; Zhang, L , Peking Univ, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:2/0
 
Relativistic wave functions for single-proton resonant states [期刊论文]
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A, 2007, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 43-49
Zhang, S. S.; Zhang, W.; Zhou, S. G.; Meng, J.; Zhang, SS , Beihang Univ, Sch Sci, Dept Phys, Beijing 100083, Peoples R China
  |  浏览/下载:2/0
 
Structure of nuclei far from the stability in relativistic approach [期刊论文]
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS, 2007, 卷号: 150, 期号: 1, 页码: 139-144
Ban, S. F.; Geng, L. S.; Long, W. H.; Meng, J.; Peng, J.; Yao, J. M.; Zhang, S. Q.; Zhou, S. G.; Ban, SF , Peking Univ, Sch Phys, Beijing 100871, Peoples R China
  |  浏览/下载:0/0
 
1   2   3   4   下一页