ITP OpenIR  > 理论物理所科研产出  > SCI论文
WANG, WW; ZHANG, YS; WANG, RL; WANG, WW , ACAD SINICA,INST THEORET PHYS,BEIJING,PEOPLES R CHINA.
STABILITY OF J-PI=0+ DOUBLE-LAMBDA HYPER-NUCLEI (A=4)
发表期刊KEXUE TONGBAO
1982
ISSN0454-0948
卷号27期号:7页码:711-714
学科领域Physics
收录类别SCI
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.itp.ac.cn/handle/311006/11660
专题理论物理所科研产出_SCI论文
通讯作者WANG, WW , ACAD SINICA,INST THEORET PHYS,BEIJING,PEOPLES R CHINA.
推荐引用方式
GB/T 7714
WANG, WW,ZHANG, YS,WANG, RL,et al. STABILITY OF J-PI=0+ DOUBLE-LAMBDA HYPER-NUCLEI (A=4)[J]. KEXUE TONGBAO,1982,27(7):711-714.
APA WANG, WW,ZHANG, YS,WANG, RL,&WANG, WW , ACAD SINICA,INST THEORET PHYS,BEIJING,PEOPLES R CHINA..(1982).STABILITY OF J-PI=0+ DOUBLE-LAMBDA HYPER-NUCLEI (A=4).KEXUE TONGBAO,27(7),711-714.
MLA WANG, WW,et al."STABILITY OF J-PI=0+ DOUBLE-LAMBDA HYPER-NUCLEI (A=4)".KEXUE TONGBAO 27.7(1982):711-714.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
STABILITY OF J-PI=0+(754KB) 开放获取使用许可请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[WANG, WW]的文章
[ZHANG, YS]的文章
[WANG, RL]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[WANG, WW]的文章
[ZHANG, YS]的文章
[WANG, RL]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[WANG, WW]的文章
[ZHANG, YS]的文章
[WANG, RL]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。