ITP OpenIR

Browse/Search Results:  1-6 of 6 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
中国极化电子离子对撞机计划 期刊论文
核技术, 2020, 卷号: 43, 期号: 02, 页码: 3-61
Authors:  曹须;  常雷;  畅宁波;  陈旭荣;  陈卓俊;  崔著钫;  戴凌云;  邓维天;  丁明慧;  龚畅;  桂龙成;  郭奉坤;  韩成栋;  何军;  黄虹霞;  黄银;  Kaptari L P;  李德民;  李衡讷;  李民祥;  李学潜;  梁羽铁;  梁作堂;  刘国明;  刘杰;  刘柳明;  刘翔;  罗晓峰;  吕准;  马伯强;  马伏;  马建平;  马余刚;  冒立军;  Mezrag C;  平加伦;  秦思学;  任航;  Roberts C D;  申国栋;  史潮;  宋勤涛;  孙昊;  王恩科;  王凡;  王倩;  王荣;  王睿儒;  王涛峰;  王伟;  王晓玉;  王晓云;  吴佳俊;  吴兴刚;  肖博文;  肖国青;  谢聚军;  谢亚平;  邢宏喜;  徐瑚珊;  许怒;  徐书生;  鄢文标;  闫文成;  闫新虎;  杨建成;  杨一玻;  杨智;  姚德良;  尹佩林;  詹文龙;  张建辉;  张金龙;  张鹏鸣;  张肇西;  张振宇;  赵红卫;  赵光达;  赵强;  赵宇翔;  赵政国;  郑亮;  周剑;  周详;  周小蓉;  邹冰松;  邹丽平
Adobe PDF(38876Kb)  |  Favorite  |  View/Download:32/0  |  Submit date:2022/04/18
电子离子对撞机  核子结构  核子质量  奇特强子态  量子色动力学  螺旋度  横动量依赖部分子分布  广义部分子分布  深度虚康普顿散射  深度虚介子散射  能量回收型直线加速器  极化度  自旋旋转器  三维成像  
电子-离子对撞机上开展核子及其激发态研究的建议 期刊论文
原子核物理评论, 2014, 卷号: 31, 期号: 02, 页码: 119-125
Authors:  谢聚军;  何军;  陈旭荣;  邹冰松;  徐瑚珊;  肖国青
Adobe PDF(1209Kb)  |  Favorite  |  View/Download:197/0  |  Submit date:2019/09/05
核子及其激发态  电子-离子对撞机  五夸克图像  
小角度范围内弱束缚核~(17)F弹性散射微分截面的奇异行为(英文) 期刊论文
高能物理与核物理, 2006, 期号: 11, 页码: 1058-1061
Authors:  韩建龙;  王琦;  肖志刚;  徐瑚珊;  孙志宇;  胡正国;  张雪荧;  王宏伟;  毛瑞士;  袁小华;  徐治国;  赵铁成;  张宏斌;  徐华根;  祁辉荣;  王玥;  贾飞;  武丽杰;  丁先利;  高启;  高辉;  李松林;  白真;  肖国青;  靳根明;  任中洲;  周善贵;  SERGEY Yu-Kun
Adobe PDF(278Kb)  |  Favorite  |  View/Download:202/0  |  Submit date:2019/09/06
弹性散射  微分截面  晕核  
A genetic variation map for chicken with 2.8 million single-nucleotide polymorphisms 期刊论文
NATURE, 2004, 卷号: 432, 期号: 7018, 页码: 717-722
Authors:  Wong, GKS;  Liu, B;  Wang, J;  Zhang, Y;  Yang, X;  Zhang, ZJ;  Meng, QS;  Zhou, J;  Li, DW;  Zhang, JJ;  Ni, PX;  Li, SG;  Ran, LH;  Li, H;  Zhang, JG;  Li, RQ;  Li, ST;  Zheng, HK;  Lin, W;  Li, GY;  Wang, XL;  Zhao, WM;  Li, J;  Ye, C;  Dai, MT;  Ruan, J;  Zhou, Y;  Li, YZ;  He, XM;  Zhang, YZ;  Huang, XG;  Tong, W;  Chen, J;  Ye, J;  Chen, C;  Wei, N;  Li, GQ;  Dong, L;  Lan, FD;  Sun, YQ;  Zhang, ZP;  Yang, Z;  Yu, YP;  Huang, YQ;  He, DD;  Xi, Y;  Wei, D;  Qi, QH;  Li, WJ;  Shi, JP;  Wang, MH;  Xie, F;  Wang, JJ;  Zhang, XW;  Wang, P;  Zhao, YQ;  Li, N;  Yang, N;  Dong, W;  Hu, SN;  Zeng, CQ;  Zheng, WM;  Hao, BL;  Hillier, LW;  Yang, SP;  Warren, WC;  Wilson, RK;  Brandstrom, M;  Ellegren, H;  Crooijmans, RPMA;  van der Poel, JJ;  Bovenhuis, H;  Groenen, MAM;  Ovcharenko, I;  Gordon, L;  Stubbs, L;  Lucas, S;  Glavina, T;  Aerts, A;  Kaiser, P;  Rothwell, L;  Young, JR;  Rogers, S;  Walker, BA;  van Hateren, A;  Kaufman, J;  Bumstead, N;  Lamont, SJ;  Zhou, HJ;  Hocking, PM;  Morrice, D;  de Koning, DJ;  Law, A;  Bartley, N;  Burt, DW;  Hunt, H;  Cheng, HH;  Gunnarsson, U;  Wahlberg, P;  Andersson, L;  Kindlund, E;  Tammi, MT;  Andersson, B;  Webber, C;  Ponting, CP;  Overton, IM;  Boardman, PE;  Tang, HZ;  Hubbard, SJ;  Wilson, SA;  Yu, J;  Yang, HM;  Wong, GKS , Chinese Acad Sci, Beijing Inst Genom, Beijing Proteom Inst, Beijing 101300, Peoples R China.
Adobe PDF(279Kb)  |  Favorite  |  View/Download:544/39  |  Submit date:2012/08/30
Quantitative Trait Loci  Broiler Layer Cross  Genome  Diversity  Sequence  Mutation  Markers  Growth  Snp  
A draft sequence of the rice genome (Oryza sativa L. ssp indica) 期刊论文
SCIENCE, 2002, 卷号: 296, 期号: 5565, 页码: 79-92
Authors:  Yu, J;  Hu, SN;  Wang, J;  Wong, GKS;  Li, SG;  Liu, B;  Deng, YJ;  Dai, L;  Zhou, Y;  Zhang, XQ;  Cao, ML;  Liu, J;  Sun, JD;  Tang, JB;  Chen, YJ;  Huang, XB;  Lin, W;  Ye, C;  Tong, W;  Cong, LJ;  Geng, JN;  Han, YJ;  Li, L;  Li, W;  Hu, GQ;  Huang, XG;  Li, WJ;  Li, J;  Liu, ZW;  Liu, JP;  Qi, QH;  Liu, JS;  Li, T;  Wang, XG;  Lu, H;  Wu, TT;  Zhu, M;  Ni, PX;  Han, H;  Dong, W;  Ren, XY;  Feng, XL;  Cui, P;  Li, XR;  Wang, H;  Xu, X;  Zhai, WX;  Xu, Z;  Zhang, JS;  He, SJ;  Zhang, JG;  Xu, JC;  Zhang, KL;  Zheng, XW;  Dong, JH;  Zeng, WY;  Tao, L;  Ye, J;  Tan, J;  Ren, XD;  Chen, XW;  He, J;  Liu, DF;  Tian, W;  Tian, CG;  Xia, HG;  Bao, QY;  Li, G;  Gao, H;  Cao, T;  Zhao, WM;  Li, P;  Chen, W;  Wang, XD;  Zhang, Y;  Hu, JF;  Liu, S;  Yang, J;  Zhang, GY;  Xiong, YQ;  Li, ZJ;  Mao, L;  Zhou, CS;  Zhu, Z;  Chen, RS;  Hao, BL;  Zheng, WM;  Chen, SY;  Guo, W;  Li, GJ;  Liu, SQ;  Tao, M;  Zhu, LH;  Yuan, LP;  Yang, HM;  Yuan, LP , Chinese Acad Sci, Inst Genet, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(1369Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1847/601  |  Submit date:2012/08/29
Transposable Elements  Arabidopsis-thaliana  Human Genes  Comparative Genetics  Biallelic Markers  Grass Genomes  Cpg Islands  Dna  Plants  Identification  
A draft sequence of the rice (Oryza sativa ssp indica) genome 期刊论文
CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2001, 卷号: 46, 期号: 23, 页码: 1937-1942
Authors:  Yu, J;  Hu, SN;  Wang, J;  Li, SG;  Wong, KSG;  Liu, B;  Deng, Y;  Dai, L;  Zhou, Y;  Zhang, XQ;  Cao, ML;  Liu, J;  Sun, JD;  Tang, JB;  Chen, YJ;  Huang, XB;  Lin, W;  Ye, C;  Tong, W;  Cong, LJ;  Geng, JN;  Han, YJ;  Li, L;  Li, W;  Hu, GQ;  Huang, XG;  Li, WJ;  Li, J;  Liu, ZW;  Liu, JP;  Qi, QH;  Liu, JS;  Wang, XG;  Lu, H;  Wu, TT;  Zhu, M;  Ni, PX;  Han, H;  Dong, W;  Ren, XY;  Feng, XL;  Cui, P;  Li, XR;  Wang, H;  Xu, X;  Zhai, WX;  Xu, Z;  Zhang, JS;  He, SJ;  Zhang, JG;  Xu, JC;  Zhang, KL;  Zheng, XW;  Dong, JH;  Zeng, WY;  Tao, L;  Chen, XW;  He, J;  Liu, DF;  Tian, W;  Tian, CG;  Xia, HG;  Li, G;  Gao, H;  Li, P;  Chen, W;  Wang, XD;  Zhang, Y;  Hu, JF;  Liu, S;  Yang, J;  Zhang, GY;  Xiong, YQ;  Li, ZJ;  Mao, L;  Zhou, CS;  Zhu, Z;  Chen, RS;  Hao, BL;  Zheng, WM;  Chen, SY;  Guo, W;  Li, GJ;  Liu, SQ;  Huang, GY;  Tao, M;  Zhu, LH;  Yuan, LP;  Yang, HM;  Yang, HM , Chinese Acad Sci, Inst Genet, Beijing 100101, Peoples R China.
Adobe PDF(355Kb)  |  Favorite  |  View/Download:828/119  |  Submit date:2012/08/29
Dna  Construction  Library